سبز
سفید
اسکیچرز بندی سفید مشکی
طوسی
طوسی سیر
مرجانی
مشکی
نوک مدادی

اسکیچرز بندی بافتی

دارچینی
سفید
سفید دارچینی
سفید قهوه ای روشن
سفید مشکی
قهوه‌ای روشن
کرم
مشکی

اسکیچرز چرم صنعتی